Helsingborg: Tre rör ut

Tre rör ut är namnet på det världsunika källsorterande avloppssystem som byggs i stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg. Genom att källsortera avloppsvattnet fås en ökad biogasproduktion, näringsämnen återvinns och läkemedelsreningen energieffektiviseras

Ny teknik med tre olika avloppsledningar

Då den nya stadsdelen Oceanhamnen ligger så nära reningsverket i Helsingborg har NSVA, NSR och Helsingborgs stad beslutat att testa ny modern teknik för att ta hand om spillvatten och matavfall i området. Istället för traditionella avlopps- och insamlingssystem byggs Oceanhamnen  med tre separata avloppsledningar:

  • en för svartvatten (toalett)
  • en för gråvatten (bad, dusch, tvätt)
  • och en för matavfall (via köksavfallskvarn).

Dessa rör leds raka vägen till utvecklingsanläggningen på RecoLab. Vakuumtoaletterna installeras dels för att få en effektivare hantering av svartvattnet och ökad produktion av biogas, dels för att minska vattenanvändningen vid toalettspolning.

Vem ansvarar för vad i systemet?

Drift- och underhållsinstruktionerna från leverantören av matavfallskvarn och vakuumtoaletter ska alltid följas. Det är styrelsen eller den tekniska förvaltaren i bostadsrättsföreningen som ansvarar för att informera och utbilda de boende. För vanlig service och underhåll kan VVS-firmor anlitas. NSVA har inget ansvar för systemet innanför fastighetsgränsen, vårt ansvar börjar vid den kommunala marken.