För byggherrar i Oceanhamnen

Illustrationen visar de tre avloppsrör som går från bostad i Oceanhamnen till utvecklingsanläggningen på RecoLab. Illustration: NSR.

Inom ramen för Helsingborgs stads stadsutvecklingsprojekt H+ byggs spillvattensystemet ”Tre rör ut” i Oceanhamnen. Systemet innefattar separata spillvattenledningar för matavfall, gråvatten och svartvatten. Läs mer om systemet. 

Tekniska beskrivningar & informationsfilmer
Här hittar du som är byggherre i Oceanhamnen instruktioner, rekommendationer och tekniska skrifter och filmer för vakuumtoalett, matavfallskvarn samt driftsättning av spillvattensystemet ”Tre rör ut”.