Kommuner

Covid-19 (Corona-virus): De entreprenörer och konsulter som NSVA anlitar följer strikt Folkhälsomyndighetens  rekommendationer. Detta innebär bland annat att du inte kommer att träffa personal som har feber, hosta, andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- eller ledvärk i anslutning till projekt som drivs av NSVA.