Tillgänglighet för projekt.nsva.se

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur https://www.projekt.nsva.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är huvudsakligen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi har identifierat brister i rubrikstrukturen, exempelvis saknas H1-rubrik på startsidan. Vi har även noterat att det finns bristande kontrast på enstaka ställen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från projekt.nsva.se som inte är tillgängligt för dig så kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har använt testverktyget AXE för att upptäcka brister i tillgänglighet. 

Webbplatsen publicerades 25 november 2019.

Den här redogörelsen uppdaterades senast 26 augusti 2020.