För boende i Oceanhamnen

Illustrationen visar de tre avloppsrör som går från bostad i Oceanhamnen till utvecklingsanläggningen på RecoLab. Illustration: NSR.

Du bidrar till en bättre miljö

Du blir automatiskt en miljöhjälte när du flyttar in i bostadsområdet Oceanhamnen i Helsingborg. Din bostad innehåller nämligen ett sorterande avloppssystem som påverkar Helsingborgs miljö positivt.

Det blir enkelt för dig att göra rätt med ditt avfall eftersom fastigheten du bor i är ansluten till tre olika avloppsrör; ett vakuumrör för toaletter, ett rör för bad, disk, och tvätt (BDT) och ett rör för matavfall. Fördelarna med källsortering i tre olika avloppsrör är många, läs mer om miljöfördelarna med Tre rör ut.