Förslöv: Järnvägen/ väg 105 vid Fjädringsmansvägen och in till Stationsvägen – ny vattenledning

För att lösa den framtida vattenförsörjningen har Båstads kommun beslutat att ansluta en stor del av södra sidan av kommunen till dricksvattenproducenten Sydvatten. I etapp 2 av arbetet har en ny vattenledning anlagts utanför Förslöv.

Detta gör vi

En ny vattenledning har anlagts från tryckstegringsstationen som Sydvatten byggt utanför Förslöv. Vattenledningen har tryckts under järnvägen och väg 105 och vidare in i Förslöv där den anslutits till befintliga vattenledningar. I samband med detta har även gamla VA-ledningar bytts ut i  Stationsvägen. Läs mer om projektet

Arbetet med etapp 2 är klart.

Så påverkas du

Det är enbart ett mindre område i Förslöv som med detta arbete har anslutit Förslöv till Sydvatten, största delen av samhället ansluts i samband med inkoppling av etapp 3 Grevie

Driftsättning av ledningen är klar.