Sydsidan: Utbyggnad av vattenledningsnätet

För att lösa den framtida vattenförsörjningen har Båstads kommun beslutat att ansluta en stor del av södra sidan av kommunen till dricksvattenproducenten Sydvatten.

Bakgrund

Båstads kommun har idag egen vattenförsörjning från ett antal grundvattentäkter i kommunen. Dagens situation är ansträngd med stora svårigheter att klara de mest intensiva vår- och sommarveckorna, vilket i sin tur innebär att bevattningsförbud ofta måste sättas in. Det ställs dessutom allt högre krav på dricksvattenkvaliteten samtidigt som täkterna utsätts för större påverkan från omgivningen.

Detta gör vi

Projektet omfattar en utbyggnad av ledningsnätet i Båstads kommun för att ta emot och distribuera vattnet från dricksvattenproducenten Sydvatten till de södra delarna av kommunen. Abonnenterna kommer efter inkoppling att få dricksvatten från sjön Bolmen i Småland, men fortfarande vara kunder hos NSVA.

Anslutningen till Sydvatten kommer att göras etappvis i tre etapper, en översiktsbild av etapperna ses i kartan. (Zooma in kartan med ctrl +)
Grön= etapp 1 (Torekov)
Rött = etapp 2 (begränsad del av Förslöv)
Orange = etapp 3 (Grevie, Grevie kyrkby, hela Förslöv, Öllövsstrand, Segelstorpsstrand, Stora Hult med flera)

Tidigare fanns ytterligare en fjärde etapp för inkoppling av Västra Karup men detta arbete är pausat och har utgått från projektet. Utredning om vattenförsörjningen av Västra Karup pågår.

Nuläge

Samtliga etapper är nu inkopplade och berörda områden får sitt vatten från sjön Bolmen.

Sydvatten har anlagt en ny ledning mellan Ängelholm och Grevie Kyrkby för att kunna förse Båstads kommun med vatten. På grund av topografin, med brantare lutning av marken, har en tryckstegringsstation (anläggning med pumpar) anlagts utanför Förslöv för att ge vattnet nödvändig skjuts att kunna nå höjden i Grevie Kyrkby.

Vill du få sms vid driftstörning? Registrera dig på på vår webb.