Etapp 3 Grevie Kyrkby: Vattenreservoar samt teknikbyggnad

En ny vattenreservoar planeras i Grevie Kyrkby för att säkra vattenförsörjningen under eventuella avbrott i vattenleveransen till kommunen. Vattenreservoaren kommer att reglera förbrukningen över dygnet och till detta behövs en tillhörande teknikbyggnad. Teknikbyggnaden ska bland annat innehålla pumpar för att kunna pumpa vattnet vidare till Grevie och Förslöv norrifrån.

Detta gör vi

Anläggningen är tagen i drift och under mitten av januari anslöts Grevie, Grevie kyrkby, hela Förslöv, Öllövsstrand, Segelstorpsstrand, Stora Hult med flera.

Illustrationen visar hur anläggningen kommer att se ut när den är klar.

I samband med denna etapp planeras även att skapa en ny tryckzon i Grevie Kyrkby för att förbättra trycket för de abonnenter i området som idag har relativt lågt tryck.