Vattenmätare införs i Båstads kommun

Båstad kommun har beslutat att alla kunder ska ha en vattenmätare. Företagskunder har det redan sedan tidigare, nu kommer även privatkunder att få vattenmätare. Med start 2024 kommer vi att börja installera vattenmätare hos alla privatkunder.

Digital vattenmätareVarför ska alla ha vattenmätare? 

Att mäta vattenförbrukningen hos alla kunder har flera fördelar:   

  • Idag fördelas kostnaden för den totala förbrukningen hos privatkunder lika på alla. Med mätning kommer varje kund istället att betala för den mängd de själv förbrukar. Debiteringen blir rättvis. 
  • Genom mätning kan du se hur mycket du förbrukar och avgöra om det är rimligt. En orimligt hög förbrukning kan vara en dold vattenläcka som du kan uppmärksamma och åtgärda. 
  • Genom att mäta förbrukningen i hela kommunen kan vi se var förbrukningen skiljer sig från den producerade mängden vatten. Vi kan då lättare se i vilka områden det finns läckor och kan åtgärda dem. 
  • Genom mätning kan vi också se hur belastningen ser ut ledningsnätet. Vi får då möjlighet att styra flödet i ledningarna och kan se till att vattnet finns där det behövs.

Det här innebär det för dig som är berörd   

Brev med information
Det året en vattenmätare ska sättas upp hos dig, får du minst 6 månader innan ett brev från oss med information om vad du behöver förbereda. Cirka tre veckor innan installationen får du ett vykort från oss med förslag på en tid. Om tiden inte passar kan du boka om den. Förgävesbesök debiteras enligt gällande VA-taxa.  

Du behöver se till att din mätarplats uppfyller kraven
För att vi ska kunna installera en vattenmätare hos dig måste mätarplatsen vara godkänd. Ansvaret och kostnaden för det ligger på dig som fastighetsägare. Eftersom privatkunder inte haft vattenmätare tidigare, har många fastigheter mätarplatser som inte är godkända. Det gäller framför allt i äldre hus. Hur en godkänd mätarplats ska se ut hittar du på www.nsva.se/matarplats.   

Eftersom många kunder kommer att behöva åtgärda sina mätarplatser så att de lever upp till ställda krav, kommer vi de första åren att installera vattenmätare hos de kunder som redan har godkända mätarplatser. På så vis får övriga kunder gott om tid att åtgärda sina mätarplatser.  

Tidplan 

Vi kommer att installera vattenmätarna under en tidsperiod på 10 år. Det är ett beslut Båstads kommun tagit för att undvika en stor höjning av VA-taxan på en gång. Nu fördelas kostnaden ut på 10 år istället för att det ska bli mindre kännbart för kunderna. 

Tidplan införande av vattenmätare i Båstads kommun.

Fakturering efter förbrukning dröjer

En ny VA-taxa där debitering sker efter förbrukning kan göras först när 80 procent av vattenmätarna är installerade. Det är efter cirka 8-9 år, år 2031-2032 som planen ser ut nu.   

Att det tar så lång tid beror på att vi behöver ha en så rättvis debitering som möjligt. Som VA-taxan ser ut idag fördelas kostnaden för den totala förbrukningen (hos privatkunder) lika på alla. Skulle vi redan från start börja debitera efter förbrukning, blir det efterhand färre och färre kunder i den andra gruppen som får del lika på den allmänna potten. Det finns då en risk för att kostnaden blir orimligt hög för dem. Därför väljer vi att börja fakturera först när 80 procent av mätarna är installerade. Då beräknar vi att kostnaden är mest rättvis för alla.