Förslöv: Stationsvägen – VA-ledningar byts ut

Befintliga vatten- och avloppsledningar i Stationsvägen är gamla och har bytts ut mot nya. Arbetet är ett delprojekt i det större projektet Sydsidan och samkörs för att kostnadseffektivisera VA-verksamheten. 

Det är enbart ett mindre område i Förslöv som med detta arbete har anslutit Förslöv till Sydvatten, största delen av samhället ansluts i samband med inkoppling av etapp 3 Grevie

Etapp 2 är klart.

Vill du få sms vid inkopplingen av din fastighet samt vid driftstörning? Registrera dig på www.nsva.se

Läs mer om kommunens anslutning till Sydvatten i projektet Sydsidan.

Så påverkas du

Vid inkoppling kan det uppstå grumlighet, färg-, smak- eller lukt-förändringar. Åtgärden densamma som vid vanliga ledningsarbeten; spola vatten tills det är klart samt smakar och luktar bra.  Även vattentrycket kan variera den första tiden. 
Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

Vill du få sms vid inkopplingen av din fastighet samt vid driftstörning? Registrera dig på www.nsva.se