Pågående projekt

Klimatanpassning av Reco Lab
Finansiär: Naturvårdsverket
Läs mer på Sweden Water Researchs webbplats

Rening av läkemedelsrester
Finansiär: Naturvårdsverket
Läs mer på Sweden Water Researchs webbplats

Circ-NSR
Finansiär: Interreg Nordsjön
Läs mer på H+ webbplats
Läs mer på Helsingborgs stads webbplats

MACRO 3
Finansiär: VINNOVA
Läs mer på Macrosystems webbplats

Kretslopp från stad till land
Finansiär: Jordbruksverket via landsbygdsprogrammet och LEADER Nordvästra Skåne med Öresund
Läs mer på Helsingborgs stads webbplats

Run4Life
Finansiär: Horisont 2020
Läs mer på Helsingborgs stads webbplats

Från Grått till Blågrönt
Finansiär: Formas

Odlande stadsbasarer
Finansiär: VINNOVA
Läs mer på Odlande stadsbasarers webbplats