Etapp 2 Förslöv: Ny vattenledning

En ny vattenledning kommer att anläggas från tryckstegringsstationen som Sydvatten bygger utanför Förslöv. Vattenledningen kommer att tryckas under järnvägen och väg 105 och vidare in i Förslöv för att anslutas till befintliga vattenledningar. I samband med detta kommer även gamla VA-ledningar att bytas i Stationsvägen.

Arbetet med etapp 2 startar i slutet av januari 2022 och planeras att vara klart juni 2022.

Det är enbart ett mindre område i Förslöv som med detta arbete kommer att ansluta Förslöv till Sydvatten, största delen av samhället ansluts i samband med inkoppling av etapp 3 Grevie

Under vecka 19 kopplas vattnet till att börja med in i fem fastigheter i Förslöv (Stationsvägen 13 & 15, Bjärehemsvägen 13 & 15, Mercurivägen 23).

Under vecka 21-24 kopplas övriga fastigheter i etapp 2 in.

Vill du få sms vid inkopplingen av din fastighet samt vid driftstörning? Registrera dig på www.nsva.se

Karta över det område i Förslöv som omfattas av etapp 2.