Etapp 2 Förslöv: Ny vattenledning

En ny vattenledning har anlagts från tryckstegringsstationen som Sydvatten byggt utanför Förslöv. Vattenledningen trycks under järnvägen och väg 105 och vidare in i Förslöv där den har anslutits till befintliga vattenledningar. I samband med detta har gamla VA-ledningar i Stationsvägen bytts ut.

Arbetet med etapp 2 är klart.

Det är enbart ett mindre område i Förslöv som med detta arbete anslutit Förslöv till Sydvatten, största delen av samhället ansluts i samband med inkoppling av etapp 3 Grevie

Vill du få sms vid inkopplingen av din fastighet samt vid driftstörning? Registrera dig på www.nsva.se

Karta över det område i Förslöv som omfattas av etapp 2.