Etapp 2 Förslöv: Ny vattenledning

En ny vattenledning kommer att anläggas från tryckstegringsstationen som Sydvatten bygger utanför Förslöv. Vattenledningen kommer att tryckas under järnvägen och väg 105 och vidare in i Förslöv för att anslutas till befintliga vattenledningar. I samband med detta kommer även gamla VA-ledningar att bytas i Stationsvägen. Läs mer om projektet 

Arbetet med etapp 2 startar i slutet av oktober 2021 och planeras att vara klart juni 2022.

Det är enbart ett mindre område i Förslöv som med detta arbete kommer att ansluta Förslöv till Sydvatten, största delen av samhället ansluts i samband med inkoppling av Etapp 3 Grevie

Driftsättning av ledningen kommer troligen att göras sommar eller hösten 2022 – beroende på en rad faktorer med förarbetet.