Etapp 1 Torekov: Förstärkning av ledningsnätet

I första steget byggs en överföringsledning mellan Grevie Kyrkby och Rammsjö för att ansluta bland annat Torekov till Sydvatten. För att få ett bra flöde och tryck i Torekov kommer även ledningsnätet att förstärkas i Slättarödsvägen utanför kyrkan, och en ny tryckstegringsstation att byggas på gräsytan vid Flyamossevägen/Ängalagsvägen vid infarten till First Camp.

Ett flertal myndighetsbeslut har varit aktuella för att kunna påbörja ledningsförläggningen.

NSVA har ansökt om ledningsrätt hos Lantmäteriet för överföringsledningen. Ledningsrätt vann laga kraft under hösten 2020.

Området är rikt på fornlämningar och det är en omfattande arkeologisk process för att få lov att gräva i marken. Resultaten av de arkeologiska utredningar som gjordes under 2019 satte spiken i kistan för möjligheten att anlägga och ta ledningen i drift till sommarsäsongen 2021. En förundersökning som genomfördes i fält under våren 2020 påvisade flera områden som behövde gå vidare till det sista steget i den arkeologiska processen, slutundersökning.

Slutundersökningen är nu genomförd och på Sydsvensk Arkeologis blogg under ”Utgrävningar på Bjärehalvön” går det att läsa mer om arbetet.

Arbetet med ledningsförläggningen pågår. Arbete, inklusive återställning av jordbruksmark, uppskattas pågå till inpå sommaren 2022. Vattenleverans till abonnenterna planeras till våren 2022.