Svalöv: Felestadsvägen – byte av ledningar

Felestadsvägen har under de senaste åren varit hårt drabbat av läckor på vattenledningsnätet och det har därför blivit dags att byta ut ledningarna i gatan. I samband med detta kommer även spill- och dagvattenledningar att bytas ut och även dimensioneras upp för att klara framtida exploateringar i Svalöv.

Det här gör vi

NSVA kommer att byta samtliga VA-ledningar i Felestadsvägen och även en del i Hans Perssons väg. Ledningarna byts fram till förbindelsepunkten, som i regel är placerad cirka 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.

Så påverkas du

Arbetet kommer att medföra buller och damm från arbetsmaskiner under arbetstid. I samband med inkopplingsarbeten och akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå. Tack för ditt tålamod!

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.
NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress.

Så påverkas trafiken
Då arbetet kommer medföra att hela gatans bredd kommer att grävas upp så kommer det påverka biltrafiken. Gatan kommer att vara stängd för genomfart och framkomligheten kommer att vara begränsad. Tillfälligt kan boende på Felestadsvägen och även på stickgatorna Nämndemans-, Tingsskrivare-, Hantverkare-, och Bondevägen inte använda sina infarter, utan behöva parkera sina bilar en bit från bostaden. Information om detta kommer delges de boende senast dagen innan.