Röstånga: Hallaliden, Haga- och Hallgatan – byte av vattenledning

På grund av att vattenledningen är gammal och i dåligt skick kommer den att bytas ut.

Det här gör vi

Då vattenledningen i Hallaliden, Haga- och Hallgatan är gammal och i dåligt skick kommer den att bytas ut. I samband med arbetet kommer övriga VA-ledningar ses över – de kan komma att renoveras och kompletteras efter behov. Det innebär att serviser till fastigheter och dagvattenbrunnar i gatan kan komma att grävas fram och bytas.

Så påverkas du

NCC, som är entreprenör, kommer se till att både post- och sophämtning fungerar under byggtiden. Arbetet kommer att medföra buller och damm från arbetsmaskiner under arbetstid. Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå.

I samband med inkopplingsarbeten och akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress. Aktuell driftinfo finns också att läsa här. Vi kommer fortlöpande att meddela dig om uppdaterade tider och andra omständigheter som berör dig.

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

Så påverkas trafiken
Tillträde till fastigheten kommer du att ha under hela entreprenaden, men under den tid vi gräver precis utanför din fastighet blir tillgängligheten med bil mycket begränsad och parkering måste ske på annan plats. Om du har särskilda behov för att kunna ta dig från och till din fastighet vänligen kontakta oss. NSVA kommer fortlöpande att meddela dig om uppdaterade tider och andra omständigheter som berör dig.