Skånes Fagerhult: Kungsvägen – renovering av vatten-, spill- och dagvattenledningar

Då vattenledningen i Kungsvägen är gammal och i dåligt skick, kommer NSVA att förnya den på sträckan Björnstigen – Hjelme-Lundbergs gata.

Det här gör vi

Vattenledningen i Kungsvägen kommer att förnyas på sträckan Björnstigen – Hjelme-Lundbergs gata. Även delar av Björnstigen är med i arbetet. Vi kommer även att renovera spill- och dagvattenledningar i området.

Så påverkas du

I samband med inkopplingsarbeten samt akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna.

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

Så påverkas trafiken
Framkomligheten på berörd gata kommer att vara begränsad under VA-arbetet. Gatan kommer att vara avstängd för genomfartstrafik. Alternativa vägar kommer att finnas och dessa skyltas i god tid innan grävningarna påbörjas.