Björkliden: utbyggnad av VA-ledningsnätet – PAUSAT

Detta gör vi

Utbyggnad av VA-ledningsnätet i stugområdet Björkliden i enlighet med av kommunen antagen strategi 2016.

Så påverkas du

Framkomligheten kommer periodvis att vara begränsad i området.

Trafikstörning

Framkomligheten kommer periodvis att vara begränsad i området.