Landskrona: Skogsfruvägen och Hagåkersgatan – ny dricksvattenledning

Befintlig vattenledning har orsakat en del vattenläckor och behöver bytas ut. Detta görs i samverkan med LEAB som byter ut sin fjärrvärmeledning.

Det här gör vi

Vi anlägger en ny dricksvattenledning i Skogsfruvägen och Hagåkersgatan.

Så påverkas du

På berörda gator kommer framkomligheten vara begränsad. Det kan även förekomma störningar i form av buller, damm etc. under byggtiden. Det kan också komma att bli tillfälliga avstängningar av vattnet, du som blir berörd kommer få mer information om det blir aktuellt.

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
I samband med inkopplingsarbeten och akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå. Tack för ditt tålamod!

Driftinformation via sms

NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress. Aktuell driftinfo finns också att läsa här.