Landskrona: Kopparhögs- och Stenorsvägen – ny dricksvattenledning

För att klara framtida exploateringar och skapa bättre redundans genomförs ett dricksvattenprojekt för att förstärka ledningsnätet i Landskrona.

Det här gör vi

I området ska en ny dricksvattenledning anläggas. Syftet är att förstärka vattenförsörjningen i Landskrona, skapa bättre redundans i VA-systemet samt säkra vattenförsörjningen till kommande verksamheter som ska etablera sig i Landskrona.

Så påverkas du

Projektet kommer medföra byggtrafik och buller. I samband med inkopplingsarbeten och akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå. Tack för ditt tålamod!

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.
NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress.

Så påverkas trafiken

Det kan vara trångt att komma fram i koloniområdet i vissa skeden och det kan vara så att vägen tillfälligt behöver stängas här. Sker detta kommer information lämnas till koloniföreningen.