Landskrona: Artillerigatan – renovering av VA-ledningar

VA-ledningarna på Artillerigatan är i behov av renovering. Samtidigt kommer Landskrona stad att omgestalta gatan. En del arbeten kommer också att utföras på Gjörloffsgatan.

Det här gör vi

Under hösten 2023 arbetar vi med planering och projektering av projektet. Byggstart planeras till våren 2024. Byggnationen kommer att pågå till hösten 2025.

Så påverkas du

När projektet startar kommer trafiken att påverkas och det kommer att ske vattenavstängningar. Berörda kommer att kontaktas och vi kommer uppdatera här när vi har mer information.