Landskrona: Artillerigatan – renovering och nya VA-ledningar

VA-ledningarna på Artillerigatan är i behov av renovering. Samtidigt kommer Landskrona stad att omgestalta gatan. En del VA-arbeten kommer också att utföras på Gjörloffsgatan.

Det här gör vi

I samband med att Landskrona stad ska bygga om och förbättra gatan kommer NSVA att lägga nya ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten. På så vis framtidssäkras leveransen av vatten och hanteringen av dag- och spillvatten. I projektet kommer även vatten-, spill- och dagvattenledningar att bytas ut på Gjörloffsgatan.

Tidplan
Byggstart planeras till augusti 2024. Om allt går som planerat räknar vi med att gatan (inklusive Gjörloffsgatan) är ombyggd och klar till våren 2026. För att minimera påverkan för dig som bor och rör dig i området har grävarbetet delats in i etapper. OBS! Nedan tidplan avser endast VA-arbetet, för tidplan för Landskrona stads delar hänvisar vi till deras webbplats.

TIDPLAN ETAPPER FÖR VA-ARBETET 
Etapp 1: augusti 2024 – november 2024
Etapp 2: november 2024 – april 2025
Etapp 3: mars 2025 – juli 2025
Etapp 4: augusti 2025 – december 2025
Etapp 5: augusti 2025 – oktober 2025, samt januari 2026 – april 2026

Så påverkas du

Under den tid då VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, framför allt när arbetet sker utanför berörda fastigheter. Du kommer att ha tillträde till din bostad och verksamhet under hela entreprenaden. Under den tid vi gräver utanför dig blir tillgängligheten med bil mycket begränsad och du kommer därför behöva  parkera på annan plats.

OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera inte dom utan att ha fått ögonkontakt med föraren.

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
I samband med inkopplingsarbeten och akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

Driftinformation via sms
NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress. Aktuell driftinfo finns också att läsa här.