Landskrona: Artillerigatan – renovering och nya VA-ledningar

VA-ledningarna på Artillerigatan är i behov av renovering. Samtidigt kommer Landskrona stad att omgestalta gatan. En del arbeten kommer också att utföras på Gjörloffsgatan.

Det här gör vi

I samband med att Landskrona stad ska bygga om och förbättra gatan kommer NSVA att lägga nya ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten. Då framtidssäkras leveransen av vatten och hanteringen av dag- och spillvatten. I projektet kommer även vatten-, spill- och dagvattenledningar att bytas ut på Gjörloffsgatan.

Preliminär tidplan
Byggstart planeras till sommaren 2024. Om allt går som planerat räknar vi med att gatan (inklusive Gjörloffsgatan) är ombyggd och klar till vintern 2025.

Så påverkas du

När projektet startar kommer trafiken att påverkas och det kommer att ske vattenavstängningar. Berörda kommer att kontaktas och vi kommer uppdatera här när vi har mer information.