Landskrona: Annelöv – Omkoppling och renovering av vattenledningar

Idag matas Annelöv med dricksvatten från Landskrona via Kvärlöv och från Kävlinge via Dösjebro. Bakgrunden till projektet är att NSVA tidigare har förstärkt vattenförsörjningen till Annelöv från Landskrona, samt att ledningen från Kävlinge har identifierats som risk och därför bör kopplas bort.

Detta gör vi

NSVA ska under 2023 göra omkopplingar mellan två vattenledningar i Toppåkersvägen, samt renovera en vattenledning som går söderut i närheten av Krutvägen.

Tidplan

I nuläget kan vi endast informera om att omkopplingarna i Toppåkersvägen kommer utföras först. Detta kommer troligtvis ske i april/maj. Så fort vi har en mer bestämd tidplan publicerar vi mer information.

Så påverkas du

Vid eventuell tillfälliga avstängningar och blockeringar av privata fastighetsinfarter informeras detta i god tid. NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs hemsida (https://www.nsva.se/kundservice/driftstorningar/sms/ ) för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress. Du kan även lägga till och ta bort nummer.