Råå: Skonaregatan – ny spillvattenledning

För att minska risken för ras och inträngande vatten i parkens ledningsnät, så ska en ny ledning anläggas för att leda vidare spillvattnet till en annan ledning (en så kallad förbipasseringsledning).

Det här gör vi

NSVA anlägger en ny ledning för spillvatten.

Så påverkas du

Delar av parken kommer under grävperioden att användas som arbetsområde. Det innebär att det kommer vara maskiner nära gångvägarna. I nuläget är det inte klart om vi kommer att behöva stänga av gångvägar, vi återkommer om detta. Men du kommer kunna röra dig i parken och parken som helhet kommer inte att stängas av.

Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som rör dig i berört område och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå. Tack för ditt tålamod!