Råå: Ny spillvattenledning i Råån

Spillvattenledningen i Råån har visat sig läcka och måste ersättas av en ny.

Det här gör vi

I det akuta skedet har vi löst det genom att pumpa spillvattnet i en ledning över ån för att undvika läckage ut i åvattnet. Vi arbetar samtidigt med att ta fram ett förslag för en ny ledning som kommer att ersätta den gamla.

Vi är rädda om naturområdet kring och i ån vilket gör arbetet med att ta fram underlag till nya ledningar särskilt känsligt. Den nya ledningen planerar vi ha på plats hösten 2023.

Så påverkas du

Gångstigen längs ån stängs troligtvis av under tiden projektet är igång. I övrigt blir det ingen direkt påverkan för de boende i närheten mer än att det låter från maskinerna under entreprenadtiden.

Under tiden arbetet pågår blir det mer trafik vid Åvångsgatan 1-13 samt Rausvägen vid Åbräddens vårdboende.