Helsingborg: Södra Storgatan – nya ledningar till vatten och avlopp

I samband med att Helsingborgs stad omgestaltar gaturummet på Södra Storgatan kommer NSVA att lägga om ledningarna för vatten och avlopp.

Bakgrund

Helsingborgs stad bygger bland annat om för att underlätta för cyklister och gående. Gatan får ny belysning och nya ledningar för vatten och avlopp, fjärrvärme och fiber. Projektet är ett samverkansprojekt.

Detta gör vi

NSVA byter ut och lägger om ledningarna för vatten och avlopp på Södra Storgatan och stickgatorna.

Så påverkas du

  • I samband med inkopplingsarbeten samt akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.
  • NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress.
  • Du som går eller cyklar kan passera men ibland med begränsad framkomlighet.
  • Du som kör bil hänvisas till alternativa vägar via skyltar på plats.
  • Parkeringsplatser utmed gatan kommer att stängas av tillfälligt under tiden vi bygger om.
  • Varulämning och sophämtning ska fungera ungefär som vanligt men med längre sträckor att gå eller dra varor vid leveranser.
  • Arbetet på Södra Storgatan påverkar och begränsar även framkomligheten på delar av sidogatorna; Lilla Bergaliden, Prästgatan, Karlsgatan, Möllegränden och Södra Kyrkogatan.