Helsingborg: Skärgårdsstigen – inkoppling av serviser till ny vattenledning

Omkoppling av serviser till ny vattenledning på östra sidan av Skärgårdsstigen.

Det här gör vi

Vattenledningen som är belägen på de privata fastigheterna på Skärgårdsstigen ska tas ur bruk och de nya serviserna ska kopplas till den befintliga vattenledningen som ligger utanför fastighetsgränserna på östra sidan (se karta nedan).

Så påverkas du

Grävarbetet på de privata fastigheterna kommer att vara i begränsad omfattning. Avstängning av vattnet kommer enbart ske under kortare tid då inkoppling för respektive fastighet genomförs.

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

Så påverkas trafiken
När grävarbetet sker över Skärgårdsstigen kommer omledning av trafiken ske, se skyltar på plats. Trafikstörningar kommer därför ske i begränsad omfattning.

NSVA kommer fortlöpande att meddela dig om uppdaterade tider och andra omständigheter som berör dig. Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå. Tack för ditt tålamod!

Driftinformation via sms

NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress. Aktuell driftinfo finns också att läsa här.