Helsingborg: Sandåkers-, Långevads-, Albro-, Soldat- och Västerbäcksgatan – separering och förnyelse av VA-ledningar

På ovannämnda gator kommer NSVA förnya dag- och vattenledningar, samtidigt separeras de kombinerade ledningarna. Även det föråldrade fjärrvärmenätet ska förnyas, det arbetet genomförs av Öresundskraft.

Det här gör vi

Vattenledningarna i Albrogatan och Västerbäcksgatan ska klippas upp så att de inte är kopplade till Planteringsvägen för att förhindra stillastående vatten. Spillvattenledningarna i berört område är generellt sett i dåligt skick och behöver därför renoveras. Dagvattenledningarna är också i dåligt skick och ska ersättas med nya.

Entreprenadstart är under mars. Arbetet ska vara färdigställt i sin helhet inklusive återställning av vägar och gångbanor innan årets slut.

Så påverkas du

Under själva entreprenaden kommer trafiksituationen att påverkas. Arbetsområdet är stort och tidplanen är lång. Observera att det enbart är under en kortare period som entreprenadarbetet pågår utanför just din fastighet. Fastighetsägare kommer alltid att ha tillträde till sina fastigheter till fots men det kommer under denna korta period att bli begränsad möjlighet att ta sig till fastigheten med bil. En del buller från entreprenadmaskiner kommer att förekomma dagtid under normal arbetstid. Se rubriken ”projektuppdateringar” för mer specifik information kring hur du berörs. 

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
I samband med inkopplingsarbeten och akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

Projektuppdateringar

Påverkade gator

  • Under vecka 24-30 kommer det mesta av arbetena vara på Västerbäcksgatan mellan Sandåkersgatan och Planteringsvägen. Asfalt kommer att rivas och kantsten kommer att plockas ner. Ett tre meter djupt VA-schackt kommer att grävas fram.
  • Under vecka 24-26  utförs det fjärrvärmearbeten på Albrogatan.
  • Preliminärt påbörjas VA-arbetena på Soldatgatan vecka 32 och fjärrvärmearbeten på Västerbäcksgatan vecka 30.

Trafikpåverkan

  • Tillfälliga infarter mot Västerbäcksgatan och Rusthållsgatan ansluts till Planteringsvägen för att underlätta för trafiken. Kör sakta då trottoaren delas med gångtrafikanter.
  • Grävmaskinerna är stora och tar upp hela vägbredden. För att skaffa utrymme för grävmaskinen behövde träden beskäras av arborister. Flytt av några avspärrningar behövdes därför göras.

Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå. Tack för ditt tålamod!

Driftinformation via sms

NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress. Aktuell driftinformation finns också att läsa här.