Helsingborg: Rivö- och Brännögatan – nya VA-ledningar

Den befintliga dricksvattenledningen i området är i dåligt skick och i behov av omläggning. Det har varit återkommande problem med vattenläckor på nämnda gator. I samband med detta passar NSVA också på att lägga om delar av det övriga ledningsnätet så det är redo för framtida behov.

Det här gör vi

Vi byter ut befintlig dricksvattenledning till en ny.  Samtidigt lägger vi en ny dagvattenledning och en ny spillvattenledning.

Så påverkas du

På berörda gator kommer framkomligheten vara begränsad under VA-arbetet. Under tiden vi gräver utanför din fastighet kommer det inte att vara möjligt att nå parkeringsplatser eller infarter med bil. Gående kommer alltid möjlighet att passera och nå bostaden. Det kan även förekomma störningar i form av buller, damm etc. under byggtiden.

Så påverkas trafiken
På berörda gator kommer framkomligheten vara begränsad under VA-arbetet. Under tiden vi gräver utanför din fastighet kommer det inte att vara möjligt att nå parkeringsplatser eller infarter med bil. Gående kommer alltid ha möjlighet att passera och nå bostaden. Alternativa färdvägar kommer att vara tillgängliga för transport till och från området beroende på vilken gata vår entreprenör arbetar i. Även tillfälliga parkeringar kommer uppföras. Mer information om detta lämnas i god tid innan byggstart

Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå. Tack för ditt tålamod!

Driftinformation via sms

NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress. Aktuell driftinfo finns också att läsa här.