Helsingborg: Pålstorpsvägen, Flöjtgatan – byte av dricksvattenledningar

Det här gör vi

Befintliga ledningar för dricksvatten är gamla och ska bytas ut.

Så påverkas du

I samband med inkopplingsarbeten kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras till berörda fastighetsägare.

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress.

Så påverkas trafiken
Fram till april är Pålstorpsvägen avstängd, omledningsskyltar finns på plats. Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig i området och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå. Tack för ditt tålamod!