Helsingborg: Pålstorpsvägen, Flöjtgatan – byte av dricksvattenledningar

Det här gör vi

Befintliga ledningar för dricksvatten är gamla och ska bytas ut.

Så påverkas du

Trafiken kommer alltid att komma fram men det kommer bli trångt och eventuellt kommer  trafikljus att användas.

I samband med inkopplingsarbeten kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras till berörda fastighetsägare.

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.