Helsingborg: Örby – nybyggnation Örbyverket

Just nu pågår en nybyggnation på Örbyverket som ska ersätta befintlig anläggning. 

Det här gör vi

NSVA ska tillsammans med NCC bygga en ny tryckstegringsstation på Örbyverket i Helsingborg. Den nya tryckstegringsstationen ska ersätta befintlig äldre anläggning. Det förberedande arbetet påbörjades i slutet av december 2023 och hela projektet ska vara klart under höst/vinter 2025.

Så påverkas du

Under byggnationen kan visst buller förekomma i närområdet, men vi försöker tillsammans med entreprenören, i görligaste mån att planera dessa moment under så korta perioder som det går. Vid vissa perioder kan också en ökad trafik i området förekomma, t ex för leveranser av material och betong.