Helsingborg: Koppargatan – omläggning av vatten- och dagvattenledningar

Helsingborgs stad ska bygga en gång- och cykelbana längs Koppargatan mellan Industrigatan och Planteringsvägen. Hela gatusektionen byggs om för ökad trafiksäkerhet, trygghet och framkomlighet för oskyddade trafikanter, läs mer om arbetet. NSVA passar då på att byta dagvatten- och dricksvattenledningar i gatan.

Det här gör vi

Omläggning av vatten- och dagvattenledning med större dimensioner. Detta för att klara större mängder dagvatten det vill säga regn- och smältvatten samt dräneringsvatten som rinner från tak, gator och andra hårda ytor.

Så påverkas du

Framkomligheten kommer vara begränsad då Koppargatan kommer vara avstängd under längre tid. Hänvisning till alternativa vägar kommer att finnas. Det finns risk för buller från entreprenadmaskiner under dagtid. I samband med inkopplingsarbeten och akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna.

Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå. Tack för ditt tålamod!

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.
NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress.

Så påverkas trafiken
Delar av Koppargatan kommer vara avstängd under en längre tid. Hänvisning kommer finnas till alternativa vägar.