Helsingborg: Kapplöpningsgatan – byte av VA-ledningar – PAUSAT

I mars 2022 uppstod ett slukhål på Kapplöpningsgatan. Filmning av spill- och dagvattenledningarna visar att spillvattenledningen är i väldigt dåligt skick och dagvattenledningen har en del mindre anmärkningar.

Det här gör vi

Vi kommer att byta ut spillvattenledningen (hanterar vatten från till exempel toaletter, bad och disk) och dagvattenledningen (hanterar smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten). Vi passar även på att byta ut den befintliga vattenledningen då den är 70 år gammal. Ledningarna byts fram till förbindelsepunkten, vilken i regel är placerad cirka 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.

Så påverkas du

Tillträde till fastigheten kommer du att ha under hela entreprenaden. Under tiden vi gräver kommer tillgängligheten med bil vara mycket begränsad och den måste parkeras på annan plats. Om du har särskilda behov för att kunna ta dig från och till din fastighet vänligen kontakta oss. OBS! Utebliven möjlighet att ladda elbil anses inte vara särskilt behov.

Entreprenören kommer att se till att leverans av post samt sophämtning fungerar under byggtiden. Arbetet kommer att medföra buller och damm från arbetsmaskiner under arbetstid.

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
I samband med inkopplingsarbeten och akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

Så påverkas trafiken

Delar av Kapplöpningsgatan kommer vara avstängd. Under VA-arbetet kommer tillgängligheten med bil vara begränsad. Under den tiden VA-schakten pågår utanför din fastighet kommer det inte att vara möjligt att nå parkeringsplats eller infart till fastigheten med bil. Du kommer alltid ha tillgång till din fastighet till fots och gående har alltid möjlighet att passera.

Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå. Tack för ditt tålamod!

Driftinformation via sms

NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress. Aktuell driftinfo finns också att läsa här.