Helsingborg: Furutorpsgatan – byte av vattenledningar samt mindre arbeten på dag – och spillvattenserviser

För att skapa en säkrare trafikmiljö påbörjar Helsingborgs stad våren 2023 ett omfattande arbete med att bygga om Furutorpsgatan och Gustav Adolfs gata. NSVA kommer samtidigt passa på att byta ut vattenledningen i Furutorpsgatan då denna är över 100 år gammal. Läs mer om hela projektet.

Det här gör vi

NSVA byter ut befintlig vattenledning i Furutorpsgatan. Byte av vattenledningen sker på sträckan mellan Carl Krooks gata och Gustav Adolfs gata. I samband med det här arbetet ser NSVA också över serviser samt spolbrunnar för dag- och spillvatten för berörda fastigheter.

Så påverkas du

Under den tid då VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, framför allt när arbetet sker utanför berörda fastigheter. Framkomligheten kommer att vara begränsad och parkeringsmöjligheterna på gatorna kommer att påverkas. Läs mer om framkomligheten på Furutorpsgatan.

Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå.

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
Vattenavstängningar kommer att ske i samband med om- och inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.