Helsingborg: Dückers-, Sparrfelts-, Grundels- och Hiertagatan – separering av spill- och dagvattenledning

Projektet innebär separering av kombinerad spill- och dagvattenledning. Berörda gator ligger med i Helsingborgs stads asfaltsprogram.

Det här gör vi

Det finns idag en kombinerad ledning i ovan nämnda gator som tar hand om både spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) och dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator samt dräneringsvatten). Genom att anlägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar och belastningen på våra reningsverk. Arbetet innebär att den kombinerade ledningen i gatan ersätts med två nya ledningar; en spillvattenledning och en dagvattenledning. Vi passar även på att byta ut den befintliga vattenledningen.

Plan för grävarbetet och berörda gator:

  1. VA-grävarbetet vid rondellen Kullavägen in mot Hiertagatan för att sedan fortsätta upp i Dückersgatan är slutfört. Återställning av gatan påbörjas efter att samtliga gator är klara med VA-arbeten.
  2. Nu gräver vi i Sparrfeltsgatan närmst Kullavägen för att gräva fram till Burenskiöldsgatan.
  3. På Grundelsgatan har vi nu fått klartecken att även beställa grävarbete av entreprenören. Start kommer att ske efter att Sparrfeltsgatan är slutförd.
  4. Slutdatum för grävning, om allt går som planerat, är 31 oktober 2024.

Så påverkas du

Trafiken kommer att ledas om under grävarbetena, se omledningsskyltar.

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
I samband med inkopplingsarbeten och akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå. Tack för ditt tålamod!

Driftinformation via sms

NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress. Aktuell driftinfo finns också att läsa här. NSVA kommer fortlöpande att meddela dig om uppdaterade tider och andra omständigheter som berör dig.