Gantofta: Ådals- och Muraregatan – nya VA-ledningar

För att rusta för framtidens klimat och behov läggs en ny dagvattenledning i gatorna. Vi passar också på att byta ut befintliga spill- och vattenledningar i gatan.

Det här gör vi

Detaljprojektering, det vill säga själva ritningsframställandet av VA-arbetet, av Ådal- och Muraregatan i Gantofta har påbörjats och kommer pågå under sommaren och hösten 2024. Projektet initierades av asfaltsprogrammet och vi har en samordning med Helsingborgs Stad.

Entreprenaden, det vill säga själva grävarbete, startar under 2025. Vi kommer att lägga en ny dagvattenledning i Muraregatan för att förbereda för framtidens klimatförändringar. Samtidigt passar vi på att byta befintliga spill- och vattenledningar. Även i en del av Ådalsgatan läggs ny dagvattenledning samtidigt byter vi ut befintlig vattenledning.

Så påverkas du

I dagsläget kommer det röra sig konsulter från COWI i området för att titta på områdets förutsättning, markprovtagningar och inmätningar kommer att göras. Mindre trafikstörning kan förekomma vid enstaka tillfällen.

Så påverkas trafiken 
Mindre trafikstörning kan förekomma vid enstaka tillfällen i detta stadie. Uppdatering kommer i samband med entreprenad under 2025.

NSVA kommer fortlöpande att meddela dig om uppdaterade tider och andra omständigheter som berör dig. Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå. Tack för ditt tålamod!

Driftinformation via sms

NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress. Aktuell driftinfo finns också att läsa här.