Södra Vram: Böketoftavägen – Utbyggnad av spillvattennät – PAUSAT

Bjuvs kommun har upprättat och antagit en strategi för utbyggnad av vatten och avlopp på landsbygden, så kallad Landsbygdsstrategi, läs mer om vad det betyder

I Landsbygdsstrategin finns bland annat Södra Vram och Böketoftavägen omnämnt och det innebär att spillvattennätet (avloppsnätet) ska byggas ut. I samband med utbyggnation av spillvattennätet kommer äldre dricksvattenledningar att bytas ut.

Så påverkas du

Det blir begränsad framkomlighet då en körbana kommer behövas stängas av i perioder.  Det kan även innebära buller för fastigheter i nära anslutning till arbetsområdet.