Bjuv: Södra Storgatan – renovering och byte av VA-ledningar

För att förbereda för ett växande Bjuv byggs Södra Storgatan om av Bjuvs kommun. Samtidigt passar NSVA på att renovera och anlägga nya VA-ledningar.

Detta gör vi

Som ett led i att förbereda Bjuv för fler bostäder och industrimark byggs Södra Storgatan om både ovan och under mark, där NSVA och Bjuvs kommun samarbetar. Gatan kommer att byggas om, för att bli mer tillgänglig och säker för gång- och cykeltrafikanter, läs mer kring detta på Bjuvs kommuns webbsida. Samtidigt kommer VA-ledningarna att renoveras och bytas ut av NSVA. NSVA kommer även att anlägga avlopps- och dricksvattenledningarna till det nya exploateringsområdet Selleberga.

Preliminär tidplan

Arbetet påbörjas i april-maj 2022 med start vid järnvägsviadukten (Bruksgatan/Schaktgatan). Projektet är omfattande och kommer ske etappvis. Etapp 1 – 8 kommer troligen att vara klart under sommaren 2023.

För aktuell information kring omledning av gator, sop- och posthantering samt kollektivtrafik hänvisar vi till Bjuvs kommuns uppdateringar här. 

 • Etapp 1: Bruksgatan, april-maj 2022. Del av Södra Storgatan stängs av den 9 – 20 maj
  Vecka 17: Avstängning av Bruksgatan, start i botten av gatan, förläggning av dag/spill/vattenledning. KLART
  Vecka 19 – 20: den 9/5 – 24/5 sker första avstängningen av en mindre del av Södra Storgatan för inkoppling av dag- och spill. Omledning av trafiken för de boende sker söderut. Se zoombar karta.
 • Etapp 2: Banvallen, maj-juni 2022
  Avstängning av banvallen längst med Västra Ringgatan, förläggning spill/vattenledning. Banvallen är nu avstängd för gående och cyklister till och med vecka 25. KLART
 • Etapp 3: Cykel- och gångväg utmed Mellersta vägen, juni-juli 2022
  Totalavstängning av gång- och cykelbana, förläggning av dagvattenledning.
  Avstängningar under v 27: karta avstängning v 27 KLART
 • Sommaruppehåll v 28-31
 • Etapp 4-5: Södra Storgatan – från Schaktgatan t o m Industrigatan, augusti 2022-februari 2023 (Juluppehåll 22/12-9/1)
  Avstängning av Industrigatan. Förläggning dag/spill/vattenledning sammankoppling Industrigatan-banvall. Gestaltningsändring av Industrigatan/Västra Ringgatan sker senare.Kortare vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. NSVA kommer att avisera dig som berörs i god tid innan. KLART
 • Etapp 6: Södra Storgatan (från Industrigatan fram till Mellersta vägen), februari-mars 2023
  Avstängning av Södra Storgatan från Industrigatan fram till Mellersta vägen. Gående kommer kunna passera. Omledning av trafik kommer ske.
 • Etapp 7: Södra Storgatan-cirkulationsplats, mars-juni/juli 2023
  Avstängningen av Södra Storgatan – Södra Ringgatan startar den 13 mars. Tidvis stängs delar av korsningen av. Förläggning dag/vattenledning samt rivning/uppfyllnad utav gång- och cykeltunnel.
 • Etapp 8: Mellersta vägen, maj-juli 2023
  Sammanknytning av etapp 3 och 8, gång- och cykelbana, Mellersta vägen.
Etappkarta mars 2023

Etappkarta mars 2023

Översiktlig karta över etapperna (uppdaterad i mars). Start vid järnvägsviadukten (Bruksgatan/Schaktgatan)

Så påverkas du

Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och verkar längs med arbetsområdet och ber dig ha överseende med ombyggnationen. För fastighetsägare och näringsidkare kommer information och kommunikation ske löpande då förutsättningarna är olika beroende var arbetet befinner sig för tillfället. Besiktning av fastigheter kommer att ske av upphandlad besiktningskonsult (Forcit) som kommer att kontakta fastighetsägare för sprickbesiktning av byggnader, med mera.

 • Framkomligheten kommer att vara begränsad när gatan successivt grävs upp. Vid de tillfällena skyltar vi upp omledningsvägar för bilister, cyklister och kollektivtrafik.
 • I korta perioder kommer du som har uppfart eller garage på din tomt inte ha tillgång till denna. Vi meddelar detta i god tid innan.
 • Det kan även förekomma störningar i form av buller, damm, vibrationer etc. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.
 • Inskränkningar i parkeringsmöjligheterna i området kommer att uppstå.
 • Kollektivtrafiken påverkas under byggtiden. Mer information om hur bussarna går hittar du på Skånetrafikens hemsida eller i deras app.
 • I samband med inkopplingsarbeten samt akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.