Bjuv: Brännare-, Stor-, Strömfeldts- och Tegelslagaregatan – byte och nya VA-ledningar

Det har varit problem med avloppsstopp och vattenläckor i området. Dessutom är dagvattenledningarna underdimensionerade samt att dag- och spillvattenledningarna har rotinträngningar, förskjutningar och inläckage.

Det här gör vi

I aktuella gator kommer befintliga ledningar att bytas ut.  NSVA kommer också att lägga nya dricksvatten, dagvatten- och spillvattenledningar med uppdaterade dimensioner. Ledningarna kommer också att förberedas på att delar av exploateringsområdet i norr också kan anslutas.

Så påverkas du

Under vissa delar av grävarbetet kan tillgängligheten till din fastighet begränsas, du kommer att informeras om detta när vi vet mer. Det kommer också att finnas entreprenadmaskiner och lastbilar i området, som kan leda till ökad trafik och buller.

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
I samband med inkopplingsarbeten och akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

Separeringskrav efter genomförandet
När arbetet är klart kommer NSVA att ställa separeringskrav till fastighetsägare i berört område. För dig som fastighetsägare innebär det följande:

  • Fastighetens dagvatten och dräneringsvatten ska inte ledas till den kommunala spillvattenledningen.
  • Fastighetens spillvatten ska inte ledas till den kommunala dagvattenledningen.

Driftinformation via sms

NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress. Aktuell driftinfo finns också att läsa här.