Torekov: Ängalagsvägen – Anslutning till kommunalt vatten och avlopp – INSTÄLLT

Nytt beslut kring VA-utbyggnad i området

Båstads kommun och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) har sedan 2019 arbetat för att bygga ut kommunalt vatten och avlopp längs Ängalagsvägen i området.

Vad har hänt?

Det anbud vi nyligen fått in för genomförande av VA-utbyggnaden överstiger dessvärre kraftigt våra tidigare beräkningar. Det innebär att det ligger på en så pass hög nivå att det inte är möjligt att fullfölja utbyggnaden som tidigare planerat.

Med anledning av detta har Kommunfullmäktige i Båstad fattat beslut om att minska de aktuella verksamhetsområdena för kommunalt VA. Det innebär att fastigheterna i området inte kommer ingå i något framtida verksamhetsområde, vilket i sin tur innebär att kommunalt VA inte kommer att byggas ut i närtid.

Vad händer nu?

Det ursprungliga projektet avslutas nu i sin helhet och under hösten kommer NSVA, i samråd med kommunens miljöförvaltning och länsstyrelsen, att titta på hur VA-situationen kan tänkas lösas i området. Vi kan idag inte svara på om avloppsvatten och/eller dricksvatten kommer att lösas med enskilda privata anläggningar eller lokala kommunala anläggningar. Det kan komma att bli olika lösningar beroende på avstånd till befintlig bebyggelse med kommunal VA-anslutning. Vi kan dock redan nu säga att det kommer ta flera år innan eventuella kommunala anläggningar är på plats.

NSVA beklagar de eventuella bekymmer detta innebär för dig som fastighetsägare i området och återkommer med ny information så snart vi har något att förmedla.