Förslöv: Vallvägen – separering och renovering av vatten-, spill- och dagvattenledningar

Då vattenledningen i Vallvägen är gammal och i dåligt skick kommer NSVA under kommande år att byta ut den mot en ny.

Det här gör vi

NSVA byter ut vattenledningen i Vallvägen. Vi kommer även att anlägga nya eller renovera spill- och dagvattenledningar.

Så påverkas du

I samband med inkopplingsarbeten och akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna.

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

Hur påverkas trafiken?
Framkomligheten på berörda gator kommer vara begränsad under VA-arbetet. Gatorna kommer att vara avstängda för genomfartstrafik. Alternativa vägar kommer att finnas och dessa skyltas i god tid innan grävningarna påbörjas. Parkeringsmöjligheterna på gatorna kommer att påverkas.