Båstad: Köpmansgatan – nya VA-ledningar och renovering av befintliga

Då vattenledningen i gatan är en så kallad galvad ledning som medför större risk för läckor samt att det har varit läckor på sträckan kommer den att bytas ut. I samband med det kommer även en dagvattenledning att anläggas på sträckan och spillvattenledningarna renoveras med schaktfri metod.

Det här gör vi

Vi kommer att gräva för att kunna anlägga en ny dagvattenledning och dricksvattenledning. Spillvattenledningen kommer att renoveras med schaktfri metod, så kallad strumpning, vilket gör att påverkan för dig som bor eller rör dig i området kommer att minimeras.

Så påverkas du

Då arbetet kommer att medföra att vi behöver stänga av Köpmansgatan kommer trafiken att påverkas. Boende längs med sträckan kommer också att påverkas. Tillgängligheten till vårdcentralen kommer även att påverkas då du endast kommer att nå denna från ett håll under perioder.

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
I samband med inkopplingsarbeten och akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

Så påverkas trafiken
Avstängning av Köpmansgatan både helt och delvis. Följ skyltar på plats för omledning av trafiken. Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå. Tack för ditt tålamod!

Driftinformation via sms

NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress. Aktuell driftinfo finns också att läsa här.