Båstad: Kastanjeallén – byte av vattenledning

Då vattenledningen i Kastanjeallén är gammal och i dåligt skick kommer NSVA under 2025 att byta ut denna mot en ny.

Det här gör vi

NSVA arbetar för närvarande med planering av projektet. För att kunna utföra projektering kommer vår projektör under vår och sommar att röra sig i området och utföra inventering samt inmätning av befintliga ledningar, brunnar och gata.

Så påverkas du

När väl entreprenadarbetet är igång kan det medföra buller och damm från arbetsmaskiner under arbetstid. Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå. Tack för ditt tålamod!

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
I samband med inkopplingsarbeten och akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

Så påverkas trafiken
Då norra delen av Kastanjeallén samt Mr G:s väg är återvändsgata, kommer det innebära att du inte kommer att kunna nå fastigheterna på denna sträcka med bil under den tid som det grävs i denna delen av gatan. Vi har stor förståelse för att det har en stor påverkan men det är tyvärr oundvikligt vid grävarbeten i denna typ av gator.

Driftinformation via sms
NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress. Aktuell driftinfo finns också att läsa här.