Ekevång: Gemensamt reningsverk för Bjuv och Åstorp

Det finns nu ett nytt miljötillstånd för ett gemensamt reningsverk för kommunerna Bjuv och Åstorp.

År 2017 lämnade NSVA in en ansökan om ett nytt miljötillstånd för det mellan kommunerna Bjuv och Åstorp gemensamma reningsverket Ekevång. Miljötillstånd har meddelats och arbete pågår med att förankra den fortsatta processen. Det innebär att fatta beslut om det fortsatta arbetet mot ett gemensamt reningsverk eller om det fortsättningsvis ska satsas på de två reningsverk som finns idag.

Bakgrund

Fördelar med ett gemensamt reningsverk är:

  • Det finns ett stort reinvesteringsbehov i båda anläggningarna.
  • Återkommande processproblem på befintliga anläggningar.
  • Läget – anläggningarnas närhet.
  • Samordningsvinster och kostnadseffektivitet – personal, beredskap, energi, kemikalieförbrukning, framtida investeringar samt upprätthålla en god driftsäkerhet och övervakning.
  • Möjlighet att samordna gashantering och extern slamhantering.
  • Möjlighet till att ansluta glesbygdsområde med en överföringsledning.
  • Eliminering av översvämningsrisken vid Ekebro.
  • Det finns en viss överkapacitet i Nyvångsverket – denna lösning kräver mindre utbyggnad än vad en utbyggnad av Ekebro reningsverk hade gjort.
  • Nya krav, exempelvis Avloppsdirektivet och läkemedelsrening, löses mer kostnadseffektivt i ett gemensamt reningsverk än i två separata.