Ekevång: Gemensamt reningsverk för Bjuv och Åstorp

Diskussioner pågår om en eventuell sammanslagning av reningsverken i Ekeby, Kvidinge och Åstorp. Projektet bär arbetsnamnet Ekevång.

Bakgrund

Reningsverken i Ekeby, Kvidinge och Åstorp är alla i behov av stora reinvesteringar. Eftersom de är placerade geografiskt nära varandra är det av flera anledningar lönsamt och hållbart att slå samman dem i ett gemensamt reningsverk, något som har bekräftats av flera utredningar. Målet med en eventuell sammanslagning är att i framtiden få en mer hållbar och effektiv lösning för omhändertagande av spillvatten och slam i Bjuv och Åstorp.

Under våren kommer projektet att lyftas politiskt för att besluta om hur arbetet med projektet Ekevång ska fortsätta.