Hyllinge: Post- och Örtgatan – byte av VA-ledningar

På grund av att VA-ledningarna är i dåligt skick och ledningsnätet ålderstiget kommer NSVA utföra ett ledningsbyte.

Det här gör vi

Den befintliga dricksvattenledningen är i dåligt skick och behöver därför bytas ut. Med hänseende till åldern på ledningsnätet passar vi i samband med detta arbete på att byta ut den befintliga spill- och dagvattenledningen.

Preliminär tidplan

  • Entreprenadstart: i slutet av mars 2024.
  • Beräknat slutdatum för VA-arbeten: juni 2024.
  • Asfaltering kommer att ske under hösten 2024.

Så påverkas du

Arbetet kommer att medföra buller och damm från arbetsmaskiner under arbetstid. I samband med inkopplingsarbeten och akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna.

NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in på NSVAs webb för att kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress. Aktuell driftinfo finns också att läsa här. NSVA kommer fortlöpande att meddela dig om uppdaterade tider och andra omständigheter som berör dig.

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

Så påverkas trafiken
Tillträde till fastigheten kommer du att ha under hela entreprenaden, men under den tid vi gräver blir tillgängligheten med bil mycket begränsad och den måste därför parkeras på annan plats.