Åstorp: Ny överföringsledning mellan Björnås och södra industriområdet

Med anledning av redan utförd och kommande exploatering av Södra Industriområdet i Åstorp finns ett ökande behov av kapacitet i vattenledningsnätet för att även i framtiden kunna försörja industriområdet och i förlängningen Hyllie med dricksvatten.

Det här gör vi

Genom att anlägga en ny överföringsledning mellan Björnås och Södra Industriområdet minskar belastningen på ledningsnätet och säkrar framtida dricksvattenförsörjning för dessa områden.

Berörda adresser

Adresser utmed Oxelvägen, Aspvägen, Almvägen, Björkvägen, Tallvägen, Smedjehusvägen, Vramsvägen, Ellets Väg, Ottosminnes väg, Koppargatan och Ji-te gatan.

Så påverkas du

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbete sker utanför berörda fastigheter. Framkomligheten kommer att vara begränsad och parkeringsmöjligheterna på gatorna kommer att påverkas.

För vissa berörda fastigheter som omfattas av ett bedömt riskområde kommer ägaren bli kontaktad av vår underkonsult, Forcit AB, för att utföra rutinmässiga för- och efterbesiktningar av byggnader. Detta för att ha möjlighet att i framtiden kunna bedöma skador som mot förmodan kan uppstå.

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten
Vattenavstängningar kommer att ske i samband med om- och inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan.

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt.

Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

NSVA har en sms-tjänst som används vid akuta och planerade driftstörningar. Gå gärna in och kontrollera om ditt nummer är knutet till din adress.

Hur påverkas trafiken?
Framkomligheten kommer att vara begränsad och parkeringsmöjligheterna på gatorna kommer att påverkas. MVB Syd AB kommer att ta fram en trafikanordningsplan samt meddela alternativa vägar genom skyltning på plats.