Åstorp: Carl Cervins väg och Östra Nyvång – byte VA-ledningar och dagvattenfördröjning

NSVA kommer att byta ut VA-ledningarna i Carl Cervins väg då de är i dåligt skick. I Östra Nyvång kommer det samtidigt att anläggas en översvämningsyta för dagvatten. 

Detta gör vi

Då VA-ledningarna i Carl Cervins väg är gamla och dåliga kommer NSVA under slutet av detta år att påbörja utbyte av VA-ledningarna i gatan mot nya. Entreprenadarbetet kommer att delas upp i olika etapper. Etapp 1 kommer att påbörjas i mitten av oktober och sträcker sig från Månstorpsvägen till Carl Cervins väg 16. Denna etapp beräknas vara klar framåt årsskiftet eller kort därefter.
Övriga deletapper och tidsplaner för dessa får vi återkomma med.
Samtidigt har ett arbete utförts i Östra Nyvång under hösten för att minska risken för översvämningar i samband med stora regn. Där har det att anlagts en översvämningsyta för dagvatten mellan Humlagatan och Thalingatan.
Förutom detta har en dagvattenledning som går mellan hörnet av Carl Cervins väg/ Lejdgatan i riktning mot Kölebäcken renoverats genom infodring. Detta arbete utfördes under vintern 2021/2022.

Så påverkas du

I samband med inkopplingsarbeten samt akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt. Kontakta oss om missfärgningen inte försvinner efter en stunds spolning. Läs mer om råd kring missfärgat vatten.

Anläggningsarbetena kommer även orsaka en del buller och vibrationer vid närliggande fastigheter. Med anledning av detta kommer besiktningar av berörda fastigheter att utföras, och vibrationsmätare kommer finnas på plats för att säkerställa att inga skador uppstår.

Så påverkas trafiken

Framkomligheten på Carl Cervins väg kommer att vara begränsad under tiden grävarbetena pågår. Vägen kommer att vara avstängd för genomfartstrafik men boende på gatan ska kunna ta sig till sin fastighet från ena eller andra hållet av vägen under tiden arbetena pågår. Hela sträckan på vägen grävs inte upp samtidigt, utan vi arbetar oss metodiskt framåt med cirka 15-20 meter uppschaktad väg. Därför blir tiden som vi gräver utanför respektive fastighet begränsad.
Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå.