Kågeröd: Knutstorps- och Möllarpsvägen – VA-arbete

Då det förekommit frekventa översvämningar och driftstörningar bygger NSVA om delar av VA-systemet och dessvärre behöver Möllarpsvägen stängas av under en del av arbetet.

Detta gör vi

Tre pumpstationer installeras inne på berörda fastigheter och en kommunal pumpstation avvecklas. Ledningar kommer läggas om och anslutas till Möllarpsvägen.

Så påverkas du

Vi stänger Möllarpsvägen helt mellan den 15 november kl. 07.00 till den 26 november kl. 16.00. Målsättningen är att bli klar så snart det går och blir arbetet färdigt tidigare kommer såklart även vägen att öppnas tidigare.

För information om bussarnas tider och hållplatser hänvisar vi till Skånetrafiken. Du som går eller cyklar kan passera under hela byggtiden, men tidvis med begränsad framkomlighet. Vi hoppas på er förståelse och ber om ursäkt för att vi rör till det i din vardag.

Möllarpsvägen är nu öppen sedan kl. 10.00 idag den 19 november. Den del av VA-arbetet som berör Möllarpsvägen blev klar tidigare än förväntat.