Billeberga: Svalövsvägen och Värmövägen – Byte av VA-ledningar

För att förbättra situationen med ledningsnätet i Trädgårdsvägen i Billeberga bygger NSVA om och ut ledningsnätet längs Värmövägen och Svalövsvägen.

Detta gör vi

NSVA byter ut samtliga vatten- och avloppsledningar (VA) i framför allt Värmövägen och Svalövsvägen. En helt ny dagvattenledning anläggs för att klara den utökade volymen av vatten från bostadsområdet i nordväst.

Här är vi just nu

Delar av Svalövsvägen är avstängd för trafik. I mitten av februari 2020 har arbetet fortsatt in på Värmövägen i östlig riktning. Så länge arbetet bedrivs väster om Kvarnvägen, i cirka 1,5 månad, leds trafiken ut österut på Värmövägen. Svalövs kommun har öppnat gång- och cykelvägen (GC-väg) mellan Kvarnvägen-Kvarnliden för trafik.

När arbetet bedrivs öster om Kvarnvägen leds trafiken västerut på Värmövägen. Grävarbetet är klart när det når korset Värmövägen/Snickarevägen i slutet av april 2020. Efter det tar det cirka en månad tills kantsten och asfalt är anlagt.

Så påverkas du

Dagtid kommer en del buller och vibrationer från schaktarbetet och från transporter att uppstå, främst då arbetet sker utanför berörda fastigheter.

Begränsad framkomlighet kommer att råda. Det kan även uppstå problem med att nå fastigheterna med bil under vissa delar av grävarbetet. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera ej dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.

Vissa vägar kommer att vara avstängda under VA-arbetet och trafik kommer stundtals att behöva ledas om via Billeberga industriområde. Framförallt kommer Svalövsvägen att vara avstängd under en längre tid.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat. Detta är ofarligt. Öppna alla kranar och spola kallvatten till dess att vattnet är klart igen. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.