Perstorp: Väg 21 Hässleholmsvägen – Byte av vattenledning

Längs med den trafikerade Väg 21, Hässleholmsvägen i Perstorps tätort, finns en befintlig dricksvattenledning som är i dåligt skick och har orsakat många läckor. Nu ska den bytas.

Detta gör vi

Byte av vattenledning sker med metoden relining, det vill säga att ett nytt rör dras i befintligt rör.

Så påverkas du

Fastighetsägarna blir berörda när det kopplas in provisoriskt vatten. Vattnet stängs av i några timmar. Även när den nya ledningen ska kopplas in kommer vattnet att stängas av. Information läggs i varje fastighets brevlåda i god tid före avbrott som påverkar vattentillgången. OBS! Akuta avstängningar kan förekomma.

Trafikljus kommer att användas och kommer att orsaka köer i båda riktningarna. Arbetet pågår vardagar mellan kl 09:00-15:00. Under arbetstiden kommer trafikljus finnas på Hässleholmsvägen i båda körriktningarna. Det är risk för långa köer vid rusningstid, välj om möjligt annan väg.

Vattenavstängning

Missfärgning av vattnet kan uppstå efter vattenavstängning. NSVA rekommenderar att spola kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kontakta NSVA på telefon 010-490 97 00.

Detta sker just nu

Strax före jul släpps vattnet på i de nya ledningarna, men den provisoriska vattenledningen kommer att finnas kvar över helgerna. Allt trafikmaterial med trafikljus och anordningar tas bort under helgerna och sätts upp igen den 11 januari 2021.