Perstorp: Tjäderstigen och Oderljungavägen – byte av VA-ledningar

NSVA kommer att byta ut VA-ledningarna på Tjäderstigen och Oderljungavägen.

Bakgrund

Spillvattenledningen (ledningen för vatten från toalett, bad, dusch och disk) är i dåligt skick. NSVA behöver därför byta ut en bit och lägga dit nya ledningar. Samtidigt passar NSVA på att lägga en ny vattenledning då vi misstänker att den som ligger där nu är gammal.

Detta gör vi

NSVA börjar nu att projektera detta uppdrag. Grävarbetet beräknas till hösten 2021.

Så påverkas du

Det kommer att röra sig entreprenörer i området som utreder frågor kopplade till projekteringen: höjder, eventuella markföroreningar och övriga markförhållanden som NSVA måste beakta i projekteringen.