Perstorp: Tjäderstigen och Oderljungavägen – byte av VA-ledningar

NSVA kommer att byta ut VA-ledningarna på Tjäderstigen och Oderljungavägen.

Bakgrund

Spillvattenledningen (ledningen för vatten från toalett, bad, dusch och disk) är i dåligt skick. NSVA behöver därför byta ut en bit och lägga dit nya ledningar. Samtidigt passar NSVA på att lägga en ny vattenledning då vi misstänker att den som ligger där nu är gammal.

Detta gör vi

Arbetet påbörjas 2024.