Perstorp: Bäckavägen – VA-separering – PAUSAT

På Bäckavägen kommer vi att byta ut de befintliga VA-ledningarna. Anledningarna är upprepade driftstörningar på vattenledningen och dåligt skick på dag- och spillvattenledningar. Arbetet kommer ske i samband med Perstorps kommuns asfalteringsprogram.

Detta gör vi

Arbetet kommer innebära att ny vattenledning läggs i gatan samt att dagvatten- och spillvattenledningar delvis byts ut alternativt relinas. (Relining innebär att nya plaströr förläggs inuti de befintliga rören).

Så påverkas du

Arbetet startar i ena delen av gatan och förflyttar sig sedan under tiden som ledningarna byggs om. Det kommer inte att vara möjligt att köra igenom arbetsområdet, då gatan kommer att vara delvis avstängd. Men den är bara avstängd där arbetet för närvarande är lokaliserat, resten av Bäckavägen kommer vara tillgänglig och framkomlig.